Pitanja i odgovori

Otopinu joda, mleka i bora možete da koristite za nedelju dana


Nastala je otopina joda, mlijeka i bora. Mogu li ga koristiti za sedmicu?

Odgovori:

Možete staviti u frižider. Sa natpisom „otrov“.